අයිය්යෝ මේ ගොං හැත්තට විහිළුවක් වත් තේරෙන්නේ නෑනේ!


මීට කලින් අප විසින් පල කරල ලද වෙබ් සටහනක මෙලෙස සටහන් වුනා : “උක්ත විලාසිතාවට එරෙහි වනු වස් මෙම මහාචාර්ය තුමන් විසින් , කාන්තාවන්ද “අපේ කම” රැකෙනු පිනිස “අමුඩය” පැලඳිය යුතුයැයිද, එය ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස නිර්දේශ කලද… මම පුදුම නොවන්නෙමි…”

ඉතින් ඇත්තටම මම විහිළුවක් කලේ.. ඒත් ඉතිං අපේ අයියලාට විහිළුවක් වත් තේරෙන එකක්යෑ.. මෙන්න අමුඩෙ ජාතික ඇඳුම කරන්න යෝජනා කරනවා : http://jathikachinthana.blogspot.com/2009/01/as-national-dress-give-amudaya-lion.html

කාබයිඩ් කාපු උගුඩුවො ටිකක්වද කොහෙද 😀

Advertisements
Explore posts in the same categories: fashion, sri lanka

One Comment on “අයිය්යෝ මේ ගොං හැත්තට විහිළුවක් වත් තේරෙන්නේ නෑනේ!”

  1. දුකා Says:

    අබුද්දස්ස කාලේ . . . අනේ හනේ . . .


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: